Kompendium: Add Child Actor Component

Add Child Actor Component

Dodanie aktora jako komponent innego aktora. Zatem komponent aktora podąża za zmianami parent aktora. Kiedy parent Actor zostanie zniszczony, to jego komponent Actor również temu ulegnie. Klasa aktora musi zostać określona w oknie “Details” w funkcji “Add Child Actor Component

Punkty wejścia:

  • Target: Odniesienie aktora, który otrzyma nowy komponent
  • Manual Attachment: Wartość zmiennej Boolean. Jeśli jest false, to nowy Actor zostanie automatycznie dołączony
  • Relative Transform: Transformacje użyte przez nowy komponent

Punkt wyjścia:

  • Return Value: Odniesienie do stworzonego aktora

Przykładowe użycie:

W tym przykładzie mamy Blueprint, który przedstawia broń. Nazwa tego Blueprinta to “WeaponBlueprint”. W następnym Blueprincie przedstawia on charakter gry, który jest wzywany zdarzeniem podczas edytora, by dodać broń typu “WeaponBlueprint” do danego charakteru.

22a_bpc3_childactor

Ilustracja poniżej przedstawia okno “Details” jako funkcję “Add Child Actor Component“, która wyświetla gdy funkcja zostanie wybrana. Klasa zostanie użyta przez nowego aktora, informując przy tym właściwość “Child Actor Class“.

22b_bpc3_childactor


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/06/bp-compendium-3-add-child-actor.html