Kompendium: Apply Damage

Apply Damage

Ta funkcja jest używana do zadawania obrażeń aktorowi. Różne informacje związane z obrażeniami mogą przejść przez ową funkcję jak np. minusowy Float, który może ci zwiększyć wartość zmiennej health.

Punkty wejścia:

  • Damaged Actor: Odniesienie do aktora, który poniósł obrażenia
  • Base Damage: Wartość typu Float, która przedstawia obrażenia
  • Event Instigator: Opcjonalne odniesienie do kontrolera odpowiedzialnego za obrażenia
  • Damage Cuaser: Opcjonalne odniesienie aktora, które zostało spowodowane obrażeniami
  • Damage Type Class: Opcjonalna klasa, która przedstawia typ obrażeń, przykładowo od ognia, elektryczności itd.

Przykładowe użycie:

Jest to prosty przykład, które może zostać użyty w Blueprint przedstawiający pocisk. Kiedy pocisk trafi aktora, to funkcja “Apply Damage” zostanie użyta do zadania obrażeń o wartości 20. Po wykonaniu, pocisk zostanie zniszczony.

20a_bpc3_damage

W Blueprincie aktora, który został trafiony, zmienna Float o nazwie “Energy” została stworzona. Zdarzenie “AnyDamage” zostanie zaktywowane przez funkcję “Apply Damage“. Obrażenie zostaną odjęte od zmiennej “Energy“. Jeśli “Energy” jest mniejsza lub równa zero, to aktor zostanie zniszczony.

20b_bpc3_damage

Istnieją również bardziej określone wersje funkcji jak “Apply Point Damage” czy “Apply Radial Damage“. Dla każdego z nich istnieje powiązane wydarzenie.


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/05/bp-compendium-3-apply-damage.html