Kompendium: Arithmetic Operators and Expressions

Arytmetyczni operatorzy (+, -, *, /) mogą zostać użyci do stworzenia matematycznych wyrażeń w Blueprintach. Ilustracja poniżej pokazuje proste wyrażenie, które dodaje 10 punktów do bieżącego wyniku gracza.

06a_bpc2_arithmetic

Operator “+” otrzymuje dwie wartości punktu wejścia po lewej stronie i oblicza wynik operacji po prawej. By użyć więcej niż dwóch wartości punktu wejścia, po prostu kliknij na opcję “Add pin +”. Wartość punktu wejścia zostanie wprost przekazana i do sumy zmiennych.

Jako następny przykład stworzymy wyrażenie, by obliczyć “Attack Power” naszej postaci. Wyrażenie użyje zmiennej “Level” oraz “Strength” naszej postaci. Tego typu wyrażenie będzie wyglądać tak:

Attack Power = ( Level x 3 ) + ( Strength x 2 – 20 )

Do stworzenia wyrażeń tego typu w Blueprintach jest łatwiej zidentyfikować ostatnie stworzone operacje oraz stworzenie Blueprinta w odwrotnej kolejności, który rozwiązuje te wyrażenie. Innymi słowy startując z operacją o niższym priorytecie. W tym przykładzie zaczynamy z operatorem “+“, którego wartością punktu wejścia jest wynik małego wyrażenie wtrąconego w wyrażenie.

06b_bpc2_arithmetic

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/05/bp-compendium-2-arithmetic-operators.html