Kompendium: Arrays

Użycie Arrays pozwala nam na grupowanie zmiennych tego samego typu. Tworzenie Array w Blueprincie jest bardzo proste. Stwórz nową zmienną i wybierz określony typ. Obok naszego typu zmiennej jest mała ikonka, która po naciśnięciu zmienia zmienną w Array. Po kompilacji blueprinta uzyskujemy możliwość dodania elementów z ich domyślnymi wartościami jak na zdjęciu poniżej:

08a_bpc2_arrays
08b_bpc2_arrays

W tym przykładzie stworzyliśmy zmienną Array “Levels Bonus“, która przechowuje bonusowe punkty jakie gracze otrzymają po przejściu danego poziomu. Każdy element Array reprezentuje poszczególny poziom. Miej na uwadze jednak, że pierwszy element Array ma indeks 0.

Akcje poniżej pokazuje jak dodać poszczególne bonusowe punkty do wyniku gracza. Zmienna Integer “Current Level”  reprezentuje bieżący poziom gry i jest użyta jako indeks Array do zdobycia bonusowych punktów adekwatnych do bieżącego poziomu.

08c_bpc2_arrays

Główne akcje związane z Array to:

  • Get: Zwraca element, który jest w pozycji określonej przez używany indeks
  • Length: Zwraca elementy numeru Array
  • Add: Dodaje nowy element na końcu Array
  • Instert: Wstawia nowy element w pozycje określoną przez użyty indeks
08d_bpc2_arrays

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/05/bp-compendium-2-arrays.html