Kompendium: Attach actor to component

Attach actor to component

Dołączenie komponentu aktora do innego. Aktor dołączony ponosi te przekształcenia co jego źródłowy komponent.

Punkty wejścia:

  • Target: Aktor może zostać dołączony
  • In Parent: Komponent, który otrzymuje aktora
  • In Socket Name: (Opcjonalnie) nazwa gniazda dołączonego do aktora
  • Attach Location Type: Może być to AbsoluteWorld, RelativeOffset lub SnapTo

Przykładowe użycie:

Niestandardowe wydarzenie poniżej wyposaża Skeletal Mesh gracza w miecz używając gniazda oznaczonego jako “HandSocket”, wskazuje to gdzie miecz musi się znajdować w Skeletal Mesh.

bpc_attach

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-attach-actor-to-component.html