Kompendium: Bind Event

Bind Event

Powiązanie jednego wydarzenia z innym wydarzeniem lub event dispatcher, który jest umiejscowiony w innym Blueprincie. Za każdym razem gdy wydarzenie jest wzywane, to wszystkie inne wydarzenia, które są z nim związane – są również przywoływane.

Punkty wejścia:

Target: Obiekt posiadający wydarzenie otrzymujące powiązanie

Event: Odniesienie wydarzenia, które powiąże inne wydarzenie by być wezwanym później.

Przykładowe użycie:

Mamy tutaj blueprint “PickupManager”, który jest odpowiedzialny za stworzenie “PickupItem” i przechowuje zmienną “ItemCount” z ilością “PickupItem”, która istnieje na tym poziomie. Dlatego nasze zwyczajne wydarzenie zostało stworzone by zmniejszać wartość o 1 zmiennej “ItemCount”

Wydarzenie “RemoveItem” jest związane ze zdarzeniem “OnDestroyed” naszego “PickupItem”, który został stworzony. Zatem kiedy “PickupItem” zostanie zniszczony w grze to zdarzenie “RemoveItem” zostanie przyzwane.

bpc_bind

W następnym przykładzie mamy podany blueprint nazwany “PlayWarrior”, który został użyty przez gracza. Ten Blueprint posiada event dispatcher nazwany “GoalAchieved”. Kiedy startuje gra, to poziom blueprint wiąże się z wydarzeniem event dispatcher “GoalAchieved”. Kiedy zostanie on wywołany przez gracza, to blueprint poziomu zmieni to na następnym poziom.

bpc_bind2


Źrodło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-bind-event.html