Wraz z datą 19 Marca 2014 silnik Unreal Engine stał się dostępny dla wszystkich. Jest on za darmo, jednakże w przypadku zastosowań komercyjnych jak i określonych zysków są ustalane konkretnie procentowo kwoty. Po więcej szczegółów odsyłam na główną stronę, a tym czasem chciałbym przedstawić wprowadzenie i wskazówki dotyczące programowania naszych tytułów.

Mianowicie są dwa sposoby na tworzenie gier UE 4. Jednym z nich jest tradycyjne programowanie w języku C++, oraz nowy sposób wizualnego kodowania znanym jako Blueprints. Wybór pomiędzy tymi dwoma sposobami szczegółowo opisałem tutaj, natomiast w tym artykule uwzględniłem kopalnie wiedzy obejmującą oba sposoby.

Celem tej serii, jest nauczanie jak programować i tworzyć w silniku Unreal Engine używając wizualnego kodowania czyli Blueprints. Warto zaznaczyć, że nie musisz posiadać żadnej wiedzy programistycznej, by nadążać z tą serią. Chcę przekazać ją w jak najprostszy sposób używając prostych scenariuszy obrazujących działanie Blueprints.

Znaczna część artykułów jest przetłumaczona z blogu RomeroBlueprints na który również polecam zajrzeć oraz dodanie własnych uwag oraz przykładów.

Polecam zapoznać się z moim oficjalnym kursem od podstaw dostępnym za darmo na moim Youtube, a także jego pełną wersją dostępną na moim Udemy. Jeśli chodzi o literaturę to polecam oficjalną dokumentację Unreal Engine, a także pozycję Marcosa Romero.

Wprowadzenie do Blueprintów:

 1. Edytor Blueprint: Przegląd
 2. Tworzenie Pierwszej Klasy
 3. Używanie Components w Blueprints
 4. Zmienne “Defaults” w Blueprints
 5. Klasy vs Obiekty w Blueprints
 6. Przegląd Zdarzeń w Blueprints
 7. Akcje w Blueprints
 8. Operatory arytmetyczne i wyrażenia
 9. Operatory oraz Branch
 10. Operatory logiczne oraz wartości Boolean
 11. Prosta Gra w Blueprints
 12. Wstępne przygotowanie do gry
 13. GameHUD: Inicjalizacja zmiennych za pomocą makra
 14. GameHUD: Timer i zdarzenie niestandardowe
 15. GameHUD: Funkcje
 16. GameHUD: Rendering na Ekranie
 17. Statue: komponenty
 18. Statue: działania na wykresach
 19. GameHUD: Koniec gry

Wskazówki Blueprints

 1. Construction Script w Blueprints
 2. Switch i Enumerations w Blueprints
 3. Arrays i For loops w Blueprints
 4. Korzystanie z Level Blueprints
 5. Używanie Event Dispatcher w Blueprints
 6. Zdarzenie Tick oraz Akcje typu Latent w Blueprints
 7. Korzystanie z Timelines w Blueprints
 8. Kontrola przepływu logiki w Blueprints
 9. Input Mapping w Blueprints
 10. Save i Load w Blueprints
 11. Render HUD za pomocą UMG
 12. Akcje Blueprint na ekranie tytułowym
 13. Rendering HUD z UMG
 14. Akcje Blueprints w HUD
 15. Odtwarzanie dźwięków w Blueprints
 16. Paper 2D Game: Sprites oraz Camera
 17. Paper 2D Game: Samochody
 18. Paper 2D Game: GameManager i GameMode
 19. Animacja 2D z flipbook
 20. Poziomy 2D oraz Tile Maps
 21. Używanie struktur w Blueprints
 22. Współrzędne Local oraz World
 23. Points oraz Vectors
 24. Operacje typu Vector