Kompendium: Branch

Branch

Przekierowuje przepływ wykonania naszej funkcji na podstawie wartości zmiennej Boolean, czyli warunku, który jest prawdą bądź fałszem.

Punkty wejścia:

  • Condition: Wartość Boolean może zostać pozyskana ze zmiennej Boolean, lub być rezultatem wyrażenia zmiennych

Przykładowe użycie:

Na końcu sprawdzane jest czy wynik gracza był lepszy niż ostatni najlepszy wynik. Jeśli jest to prawdziwe, to wynik zapisywany jest w zmiennej “High Score”.

bpc_branch1

W następnym przykładzie, gdy zdarzenie “AnyDamage” jest uruchomione, nowa wartość zmiennej “Health” staje się starszą wartością, od której odejmujemy wartość otrzymaną ze zmiennej “Damage“. Jeśli wartość zmiennej “Health” jest mniejsza niż zero, to aktor zostaje zniszczony.

bpc_branch


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-branch.html