Break Hit Result

Kiedy funkcja śledzenia koliduje z czymś, zwraca jedną lub więcej struktur Hit Result. Break Hit Result może być użyty do uzyskania dostępu do elementów wyniku trafienia, jak widać na obrazku po prawej stronie.
Niektóre elementy Break Hit Result:

  • Blocking Hit: wartość logiczna Boolean, która wskazuje, czy nastąpiło trafienie blokujące.
  • Location: lokalizacja trafienia
  • Normal: normalny wektor trafienia w przestrzeni świata
  • Hit Actor: Odniesienie do Aktora trafionego przez trace