Kompendium: BuildString

BuildString

Przekształca zmienne w String. Istnieją inne wersje BuildString dla różnych typów zmiennych jak integer, float, boolean czy vector. Otrzymuje on także parametry innych strings, które mogą zostać użyte w finalnym formacie.

Punkty wejścia:

  • Append To: string zostanie użyty na początku finalnego string
  • Prefix: string zostanie użyty po “Append To” w finalnym string
  • In type: zmienna zostanie przekształcona w string i umieszczona po “Prefix”
  • Suffix: String zostanie umieszczony po wartości zmiennej.

Punkty wyjścia:

  • Return Value: String jest rezultatem dołączenia parametrów punktu wejścia: AppendTo + Prefix + InType + Suffix.

Przykładowe użycie:

W przykładzie poniżej, zdarzenie “BuildScoreBoard” przygotowuje string o nazwie “ScoreBoardString”, które zawiera nazwę i wynik każdego gracza pasujący do pozycji w tabeli wyników. Tabela wyników jest przedstawieniem komponentu “Text Render”. Dla każdej akcji “ForEachLoop” jest użyty do trawersu Array, który przechowuje dane graczy. Po skompletowaniu “ForEachLoop”, komponent “Text Render” określi zawartość użytą przez wartość zmiennej “ScoreBoardString”

06a_bpc3_buildstring

Akcja “BuildString” stwarza linie w tabeli wyników. Komponent “Text Render” interpretuje tag <br> jako przerwanie linii.

Dla każdej stworzonej linii dołączona jest też zawartość zmiennej “ScoreBoardStrng” używającej akcji “Append“. Te akcje mogą zostać powtórzone przez gracza.

06b_bpc3_buildstring


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/02/bp-compendium-3-buildstring.html