Kompendium: Cast To

Cast To

Konwertuje typ odniesienia zmiennej do nowego określonego typu. Jest to niezbędne w niektórych sytuacjach, by uzyskać dostęp do zmiennych oraz funkcji Blueprint lub klas.

Punkty wejścia:

  • Object: Odniesienie do obiektu

Punkty wyjścia:

  • Cast Failed: Pin wykonania jest użyty w wypadku, gdy odniesiony obiekt nie jest typem użytym w Cast
  • As (nowy typ): Odniesienie używanego, nowego typu określonego w Cast.

Przykładowe użycie

Nowy Blueprint został stworzony, nazywa się “Machine”, jest to typ “Actor”. Ten Blueprint posiada funkcję nazwaną “Recharge Battery”. Odniesienie od typu “Actor” może zostać użyte, by manipulować nowym Blueprintem, jednakże nie będzie miało ono dostępu do funkcji “Recharge Battery”, ponieważ może mieć tylko dostęp do zmiennych i funkcji, które zostały stworzone w naszym “Actor”. By uzyskać dostęp do funkcji “Recharge Battery” potrzebujemy odniesienia do typu “Machine”. Spójrz na ilustrację poniżej:

bpc_cast01

W następnym Blueprincie nazwanym “Recharger”, jest także nachodzące zdarzenie. Jeśli aktor najdzie na typ “Machine”, to zostanie wezwana funkcja “Recharge Battery” używająca odniesienia typu “Machine”, która została przedstawiona w postaci “Cast To“.

bpc_cast02


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-cast-to.html