PlayerProjectile: Tworzenie klasy bazowej C++

W projekcie obejmującym Blueprint i C ++ typowym przepływem pracy jest utworzenie klasy bazowej w C ++ ze zmiennymi i funkcjami, a następnie utworzenie podrzędnych Blueprints, które będą definiować używane zasoby i definiować inne zmienne oraz funkcje specyficzne dla Blueprints.

Klasa bazowa jest również nazywana parent class lub superclass.

W tym artykule zaimplementujemy klasę bazową PlayerProjectile w C ++. Ta klasa reprezentuje pocisk wystrzelony przez gracza. W przykładowym projekcie gracz ma trzy typy pocisków, które są reprezentowane przez child Blueprint danego PlayerProjectile.

Kliknij menu Plik w edytorze Unreal i wybierz opcję New C ++ Class , jak pokazano na poniższym obrazku. 

Na następnym ekranie wybierz klasę Actor jako parent oraz kliknij przycisk Next

W polu Name wpisz PlayerProjectile . W polu Path zachowaj domyślny folder projektu. Kliknij przycisk Create Class.

Ponieważ jest to pierwsza klasa C ++ w tym projekcie Blueprint, edytor Unreal przekształci ją w projekt C ++.

PlayerProjectile klasa użyje trzy składniki:

 • USphereComponent:  jest używany jako Root Component i do testu kolizji.
 • UStaticMeshComponent: zawiera statyczną siatkę, która będzie wizualnie reprezentować aktora.
 • UProjectileMovementComponent: komponent używany do poruszania się aktora. 

Dodaj deklarację komponentów w pliku PlayerProjectile.h , które muszą mieć następującą zawartość:

#pragma once

#include "CoreMinimal.h"
#include "GameFramework/Actor.h"
#include "PlayerProjectile.generated.h"

UCLASS()
class TUTOPART3_API APlayerProjectile : public AActor
{
	GENERATED_BODY()
	
public:	
	// Sets default values for this actor's properties
	APlayerProjectile();

protected:
	// Called when the game starts or when spawned
	virtual void BeginPlay() override;

public:	
	// Called every frame
	virtual void Tick(float DeltaTime) override;

	UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
	UStaticMeshComponent* StaticMesh;
	
	UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
	class USphereComponent* CollisionComponent;
	
	UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)	
	class UProjectileMovementComponent* ProjectileMovement;

};

W pliku PlayerProjectile.cpp mamy inicjalizację trzech komponentów wykonanych w konstruktorze. Nie zapomnij dodać linii #include.

#include "PlayerProjectile.h"
#include "GameFramework/ProjectileMovementComponent.h"
#include "Engine/CollisionProfile.h"
#include "Components/SphereComponent.h"

// Sets default values
APlayerProjectile::APlayerProjectile()
{
 PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;

 InitialLifeSpan = 10.f;

 CollisionComponent = CreateDefaultSubobject<USphereComponent>(
                       TEXT("CollisionComponent"));
 RootComponent = CollisionComponent;
 CollisionComponent->InitSphereRadius(20.f);
 CollisionComponent->SetCollisionProfileName(
              UCollisionProfile::BlockAllDynamic_ProfileName);

 StaticMesh = CreateDefaultSubobject<UStaticMeshComponent>(TEXT("StaticMesh"));
 StaticMesh->SetupAttachment(CollisionComponent);
	
 ProjectileMovement = CreateDefaultSubobject<UProjectileMovementComponent>(
                       TEXT("ProjectileMovement"));
 ProjectileMovement->InitialSpeed = 3000.f;
 ProjectileMovement->MaxSpeed = 3000.f;
 ProjectileMovement->ProjectileGravityScale = 0.f;
}

// Called when the game starts or when spawned
void APlayerProjectile::BeginPlay()
{
 Super::BeginPlay();
}

// Called every frame
void APlayerProjectile::Tick(float DeltaTime)
{
 Super::Tick(DeltaTime);
}

Skompiluj kod C ++.

Początkowe wartości przypisane do komponentów można modyfikować w podrzędnych Blueprints.

Zwróć uwagę na to, że nie zdefiniowaliśmy zasobu używanego przez Static Mesh. Powinniśmy unikać odwoływania się do folderów i zasobów bezpośrednio w kodzie C ++, ponieważ zmiana nazwy zasobu lub przeniesienie go do innego folderu spowoduje błąd w kodzie C++, który będzie musiał zostać zaktualizowany i ponownie skompilowany.

Ten problem nie występuje w Blueprint. Edytor automatycznie aktualizuje odniesienia do zasobu w Blueprints po zmianie nazwy lub przeniesieniu go do innego folderu. 


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2021/03/playerprojectile-creating-base-class-in.html

Unreal Engine Webinar – Wirtualne Produkcje

Webinar Virtual Production

Unreal Build: Virtual Production to bezpłatne półdniowe wirtualne wydarzenie, które prezentuje niesamowite projekty i innowacje pionierów branży filmowej i telewizyjnej. W nadchodzącej wersji Unreal Engine 4.26 udostępnimy również najnowsze funkcje. Plus! Nie przegap specjalnej prezentacji gościnnej od Weta Digital.


Lista Prezentacji:

 • SCENOGRAFIA DO SEZONU 1 „MANDALORIANINA”
 • INTEGRACJA UNREAL VIRTUAL PRODUCTION Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ANIMACJĄ POSTACI
 • WPROWADZANIE STWORZEŃ DO PRZEMYSŁU FILMOWEGO

Źródło:https://ue.unrealengine.com/ENT-1838-10-2020-Build-Virtual-Production_LP-Build-Virtual-Production-Registration.html

BEZPŁATNA ZAWARTOŚĆ MARKETPLACE – LISTOPAD 2020

Nowy miesiąc i nowa zawartość dostępna za darmo z poziomu Unreal Marketplace.

Log Cabin

News_UESC_NOV2020_BLOG02.jpg

Poddaj się gorączce w kabinie w tej w pełni wyposażonej, klimatycznej chatce z bali, z ponad 80 wysokiej jakości rekwizytami, które pozwolą Ci szczęśliwie rejestrować te godziny w swoich projektach.

Modular Snap System

News_UESC_NOV2020_BLOG01.jpg

Ta wtyczka pomoże Ci ustawić dowolnego aktora na danym poziomie z dodatkową funkcjonalnością.

Train Yard

News_UESC_NOV2020_BLOG03.jpg

 Modułowa postradziecka lokomotywa dla Ciebie! Pociąg z wnętrzami, budynkami, rekwizytami i innymi detalami.

VFX Attack Trails

News_UESC_OCT2020_BLOG05.jpg

Umieść super moc swojej postaci dzięki tej kolekcji wysokiej jakości ścieżek efektów wizualnych.

Volumetric Glass

News_UESC_NOV2020_BLOG04.jpg

Zanurz się w projektowaniu poziomu podwodnego, a na pewno „przepłyniesz” do wstrząsającej sceny!

EasyBallistics Plugin

News_UESC_NOV2020_BLOG06.jpg

Realistycznie symuluj efekty wiatru, grawitacji i nie tylko dzięki tej prostej w użyciu wtyczce balistycznej.

Military Style Mannequins

News_UESC_NOV2020_BLOG07.jpg

Rozszerz zakres postaci w swoich prototypach dzięki tej kolekcji manekinów kobiecych, w tym dedykowanym animacjom.


Źródło:https://www.unrealengine.com/en-US/blog/featured-free-marketplace-content—november-2020

Sugestie dotycząca nauczania Unreal Engine

Lepsze połączenie z publicznością oraz interakcja

Powinniśmy określić i wykorzystać strategie zachęcające uczniów oraz interesantów do partycypacji oraz nawiązywania kontaktu podczas prowadzenia lekcji w Unreal Engine.

Włączenie i dostosowanie kamery

Twoja mimika oraz mowa ciała są tak samo ważne w szkoleniach online jak i offline.

Bądź autentyczny

Czyli powinieneś być sobą i nie martwić się tym, że wykonaliśmy coś źle. Takie sytuacje zdarzają się każdemu, a studenci dobrze o tym wiedzą i chcą również zobaczyć jak przebiega u nas rozwiązywania problemów z którymi mogą oni również się spotkać.

Zachowaj interaktywność

Ankiety mogą być bardzo pomocna dla uczniów zwłaszcza na samym początku oraz końcu każdej sesji. Upewnij się że są one ciekawie skonstruowane w stosunku do potencjalnych odpowiedzi.

Powinniśmy również wykorzystać wirtualne tablice, aby spontanicznie tworzyć graficzne ilustracje kluczowych elementów. Wiele narzędzie do nagrywania ekranu czy tworzenia webinarów oferują taką funkcjonalność.

Pliki kontrolne oraz wersje

Pomogą nam udostępniać materiały z każdych wersji w określonym etapie, by pomóc uczestnikom przeanalizować pominiętą aktywność pomiędzy dwoma wersjami


Wirtualna współpraca w zespole

W związku z pandemią wielu z nas mogło przerzucić się na proces pracy zdalnej realizując nasze projekty. Jeśli chodzi o uniwersytety, to również zostało tam wprowadzone nauczanie zdalnej bez wymagania fizycznej obecności na danych zajęciach.

Zarządzanie

Powinniśmy rozważyć wykorzystywania narzędzie do zarządzania projektami, dodatkowo powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo kopii zapasowych oraz danych.

System kontroli wersji (source control)

Jest to konieczne narzędzie podczas pracy zdalnej, a sam silnik Unreal Engine oferuje dwie w pełni zintegrowane metody, które umożliwiają wspólna pracę nad projektami za pomocą oprogramowania kontroli wersji takich jak Perforce czy SVN.

Narzędzia i procedury

Przegląd narzędzi i procedur ma zasadnicze znaczenie dla upewnienia się, że zespół rozumie, gdzie wymagany jest wysiłek i co dobrze funkcjonuje. Metody te mogą się różnić od tych bardziej zaawansowanych technologicznie jak np. przesyłanie strumieniowe zsynchronizowane z interaktywnymi znacznikami porównając na przykład do bardzo prostych jak zrzuty ekranu z notatkami.


Podejście programowe do nauki Online

W środowisku Unreal Engine osiągnięto sukces poprzez metodologię dotycząca miesznaego uczenia się, w którym to uczniowie mogą przeglądać wcześniej nagrane materiały przed dołączeniem do zajęć na żywo. Pozwala to wykorzystać czas zajęć na udzielenie odpowiediz na pytanie czy zagłębienie wiedzy.

Oferuje to również uczniom większą kontrolę nad tempem jakim się uczą, oraz swobodę zatrzymywania i przeglądania treści online, kiedy tylko chcą. Studenci mogą również wybrać godzinę ukończenia kursów online oraz ścieżkę, która chcą podążać aby nauczyć się tej koncepcji.

Sam Unreal Engine udostępnił bogatą bibliotekę bezpłatnych kursów oraz ścieżki szkolenie od podstaw po zaawansowane koncepcje Blueprint, które można dobrze zintegrować z bieżącym programem nauczania i wykorzystać to w różnych podejściach do nauczania.

Każdy kurs na tej platformie śledzi postępy ucznia i zawiera wbudowane oceny, aby zapewnić opanowanie materiału. Studenci mogą również zdobywać odznaki umiejętności, które później mogą dodawać je do swoich profilów czy udostępniąć na LinkedIN lub innych profilach mediów społecznościowych.

Innym świetnym źródłem są przewodniki instruktorskie Unreal Engine, które zostały zaprojektowane z myślą o płynnym przechodzeniu od podręczników do wykładów, ponieważ obejmują te same narzędzia, które są używane przez profesjonalnych programistów do dostarczania udanych gier. Instruktorzy mogą uzyskać dostęp do tych profesjonalnych kursów, aby dodać je do swoich aktualnych materiałów dydaktycznych bez żadnych kosztów.

Wszystkie te przewodniki zawierają pliki projektów gier i przykładowe treści, a także wykłady quizy oraz test, które można włączyć do własnego poziomu nauczania, są dostarczane na licencji Creative Commons i można je dowolnie dostosowywać do konkretnych potrzeb. Wszystkie są dostępne pod tym linkiem za darmo.


Dodatkowe wskazówki dla uczniów

Planuj swój harmonogram i pracuj efektywnie

Użyj dowolnych narzędzi do planowania projektów po metodologię oraz prostej listy na papierze po zaawansowany program zarządzania projektami. Ustal osiągalne cele w rezonujących przedziałach czasowych.

Kontakt z innymi studentami

Nawiązuj kontakty z innymi studentami, szukaj odpowiednich kanałów komunikacji za pośrednictwem wszelkich używanych platform w danym regionie.

Pozostań w kontakcie z personałem i wykładowcami

Na bieżąco komunikuj się z wykładowcami gdy któreś z wypowiedzianych kwestii są dla ciebie niezrozumiałe.

Wyznacz sobie dedykowaną przestrzeń do pracy

Nie zawsze jest to możliwe, ale przynajmniej staraj się pracować ergonomicznie, czyli nie pracuj na kanapie lub łóżku, chyba że na prawdę nie masz żadnej alternatywy


Źródło:https://www.unrealengine.com/en-US/blog/teaching-and-learning-unreal-engine-online

Wywiad z Bartoszem Kmitą od People Can Fly

Unreal zrealizował wywiad z warszawskim studiem People Can Fly, które jest znane chociażby z takich tytułów jak Gears of War: Judgement, Painkiller czy Bulletstorm. Obecnie pracują, jak sami podkreślają nad “najbardziej ambitną, ale również zawierająca głęboką mechanikę RPG. Sam tytuł będzie jednym z pierwszych tytułów nowej generacji, które zostaną wydane na PlayStation 5 oraz Xbox Series S.

Sami określają swój projekt jako kulminacja wszystkich doświadczeń podczas pracy nad wieloma strzelankami oraz odzwierciedlenie pasji tworzenie gier jako graczy. Wywiad jest dostępny pod tym linkiem, a w nim znajdziemy ciekawe odpowiedzi na temat ich najnowszej, nadchodzącej produkcji m.in. o tym jak dostosowana jest mechanika, poziom trudności, tryb współpracy oraz dlaczego twórcy zdecydowali się na wybranie Unreal Engine 4 przy tworzeniu tej produkcji.

Wykorzystanie Platformy Unreal Online Learning

Niezależnie czy zajmujesz się grami, renderingiem, projektami architektonicznymi lub kinematografią w Unreal Engine 4 znajdziesz coś dla siebie na oficjalnej platformie learningowej.

W poniższym artykule specjaliści od różnych branż opowiadają jak wykorzystali platformę do uzupełniania wiedzy.

Peter Sedlacek jest niezależnym specjalistą ds. Wizualizacji, którą zajmuje się już od 10 lat zawodowo opowiedział o wykorzystaniu Unreal Engine 4 w swoim środowisku oraz polecił kursy prowadzone przez Sjoerda De Jonga które zagłębiały się w różne koncepcje dostępne w silniku.

Jak sam twierdzi: “nie wystarczy mu nauczenie się przycisków, a a zrozumienie jak działa ta technologia oraz szczegółowe wyjaśnienie jak działa silnik”. Docenił on wyselekcjonowane kursy dostępne na platformie online prowadzane przez specjalistów oraz kategoryzację dostępną z poziomu panelu Unreal Learning Online.

Taylor Ellis to specjalista od kinematografii oraz producent muzyczny, który niedawno wyprodukował teledysk do piosenki Forgotten całkowicie w Unreal Engine.

Jak sam twierdzi, jego studio Aspn nie ma formalnego doświadczenia w tworzeniu gier czy styczności z tym narzędziem. Nie przeszkodziło mu to jednak w korzystniu z platformy Unreal Online Learning do uczenia się, a dzięki niektórym zasobom rynkowym Quixel, które oferuje wysokiej jakości modele stworzone metodą fotogrametrii.

Dodał, że w tym projekcie był jednoosobowym zespołem, a narzędzia, które firma Epic udostępniła całkowicie za darmo pozwoliła na stworzenie animowanego teledysku. Kursy wprowadzające oraz te z kategorii Film/Television uznał za najbardziej pomocne. Dodał także, że używa tego narzędzie do wielu innych aspektów tworzenia filmów takich jak listy ujęć czy storyboardy.

Aaron Betts jako student sztuk pięknych zaczął używać UE4 kilka miesięcy temu, ponieważ widział potencjał w oprogramowaniu i rodzajach projektów, które można było wykreować za pośrednictwem zestawu narzędzi. Ukończył on też swój pierwszy film po zaledwie jednym miesiącu szkolenie w Unreal Engine. Jak sam twierdzi był bardzo zaskoczony, że Epic oferuję szeroką gamę darmowych kursów dostępnych bezpośrednio z oficjalnej platformy.

Bezpłatna Zawartość Marketplace – Październik 2020

Nowy miesiąc i nowa zawartość dostępna za darmo z poziomu Unreal Marketplace.

Cemetery – VOL. 1

Aktualności UESC SEP2020 BLOG15

Wyspecjalizowane, wysokiej jakości środowisko od Dekogon Studios, które możemy bezpośrednio użyć w świecie rozgrywki. Większość tekstur jest w rozdzielczości 2048×2048, a sam Master Material jest przygotowany do kontrolowania ich wyglądu.


Destruction System

News_UESC_OCT2020_BLOG01.jpg

Gotowy zestaw narzędzi pozwoli nam szybki na interaktywne niszczenie przedmiotów z pomocą fizyki wykorzystując predefiniowane listy obiektów.


Gothic Knight

News_UESC_OCT2020_BLOG02.jpg

Wysokiej jakości model z edytowalnym materiałem oraz dodanym APEX cloth dynamic.


GR Customizable Female 01

News_UESC_OCT2020_BLOG03.jpg

Gotowy zestaw kobiecych postaci wraz z unikalnymi elementami opcji ubioru, akcesoriów czy stylów.


Immersive Dark Ambient Music Pack

Specjalny projekt z sześcioma upiornymi utworami w samą porę na Haloween oraz wszelkich platformówek i horrorów.


Medieval Docks

News_UESC_OCT2020_BLOG05.jpg

Wypełnij swoje środowisko ponad 200 imponującymi modułowami zasobów takimi jak elementy konstrukcyjne, roślinność, tekstury terenu czy wysokiej jakości modele 3D


Modular Fantasy House

News_UESC_OCT2020_BLOG06.jpg

Wysokiej jakości paczka edytowalnych assetów w sam raz do budowania scen średniowiecznych czy produkcji z elementami fantastyki.


Plants Pack

News_UESC_OCT2020_BLOG07.jpg

Wysokiej jakości modele tekstur (4k 8k) gotowe do użycia w środowisku i budowania własnych środowisk.


Polar Sci-Fi Facility

News_UESC_OCT2020_BLOG08.jpg

Modułowe obiekty science fiction gotowe do użycia w nowych produkcjach.


Talent (Skill) Tree Builder

News_UESC_OCT2020_BLOG09.jpg

Doskonały zestaw narzędzi umożliwiający konfigurację drzewek talentów za pośrednictwem systemu zbudowanego przy pomocy Blueprints. Możemy modyfikować atrybuty postaci, odblokowywać przedmioty czy wprowadzać dodatkowe mechaniki.


City Park Environment Collection

News_UESC_OCT2020_BLOG11.jpg

Wysokiej jakości demo środowiska parku, które zajmuje więcej niż 200 akrów. Większość tekstur jest w formacie 4096×4096


Factory Environment Collection

News_UESC_OCT2020_BLOG13.jpg

Oferowany pakiet zawiera wysokiej jakości modele w sam raz do zbudowania dużego środowiska fabrycznego, w stylu linii produkcyjnej ciężkich ciężarówek


Indoor Shooting Range

News_UESC_SEP2020_BLOG16.jpg

W pełni funkcjonalna strzelnica z punktowymi celami, systemem wyszukiwania czy konfigurowalnymi kolorami.


LAVIFV Infantry Fighting Vehicle

W pełni przystosowany do gry wieloosobowej bojowy wóz piechoty z działającymi włazami, bronią, efektami czy wnętrzem pojazdu.

Źródło: https://www.unrealengine.com/en-US/blog/featured-free-marketplace-content—october-2020https://www.unrealengine.com/en-US/blog/featured-free-marketplace-content—october-2020

Wiadomości i Informacje Społeczności – 01.10.2020

Mortal Shell

Studio Cold Symmetry odniosło duży sukces wpuszczając na rynek swój debiutancki tytuł o nazwie Mortal Shell, a sam Truest Reviews nazwał ową produkcję “jedną z największych niespodzianek roku na rynku gier. Epic Games zrealizowało ciekawy wywiad z twórcami opowiadający o początkach i drodze małego studia w game industry. Cały wywiad jest dostępny pod tym linkiem.

Opowiadają oni o początkowych zmaganiach, konceptualizacji tytułu z pluginem Dungeon Architect, a także możliwościach jakie dostarcza Unreal Engine 4 przy tworzeniu nowych produkcji.

Twórcy podzielili się również doświadczeniami i wskazówkami.

At first, put your ego aside and look for partners, not employees. Never lose the big picture. When it comes to planning, set realistic but challenging goals with strict deadlines, and make sure those deadlines are met before you jump into polishing fun details. 

Zespół Mortal Shell


Nowe Webinaria

W nowym odcinku serii Webinaria zostały omówione efekty VFX jakie są możliwe do uzyskania posiłkując się silnikiem w branży filmowej.

Po obejrzeniu tego webinarium nauczysz się:

 • Przygotowywać i eksportować meshes do rigid body animation przy użyciu 3ds Max oraz narzędzia Unreal Engine Pivot Painter Tool
 • Tworzyć vertex shader przy użyciu submesh pivots
 • Używać dane assetów by dostosowywać blueprinty dla artystów
 • Tworzyc Ripple effect


Kinematografia w UE4 – Od Pomysłu PO Pitchivs

Od pomysłów po tworzenie materiałów na przykładzie twórcy filmów Hasrafa ‘Haz” Dulull. Opis wdrażania sotryboardingu przy użyciu narzędzi UE4 został opisany szczegółowo w tym artykule.


Symulator Real-Time wspierający testowanie pojazdów autonomicznych

Ciekawy artykuł dotycząca podejścia pojazdów autonomicznych oraz testowania funkcjonalności za pomocą narzędzie Unreal Engine 4. Grupa z Uniwersytetu Warwick pracuje nad implementacją pojazdów autonomicznych, sensory, czujniki (human sensor) oraz komunikacja.

Symulator 3xD służy do testowania systemów autonomicznych w normalnych warunkach pracy w środowisku reprezentującym świat rzeczywisty. W prawdziwym świecie jesteś ograniczony warunkami takimi jak pogoda czy ruch uliczny i nie możesz niezawodnie i bezpiecznie odtworzyć złożonych sytuacji. Dzięki symulacji jesteśmy w stanie przetestować autonomiczny system awaryjny, a samo podejście hybrydowe symulatora 3xd umożliwia określenie, jak ludzie reagują na sytuacje oraz jak wchodzą w interakcje z technologią i czy jej bardzo ufają.


Koalicja APP FAIRNESS

The Coalition for App Fairness to niezależna organizacja non-profit założona przez wiodące w branży firmy w celu propagowania wolności wyboru i uczciwej konkurencji w całym ekosystemie aplikacji. Główne omawiane problemy przez App Fairness dotyczą:

 • Polityki antykonkurencyjne: Apple wykorzystuje kontrolę nad systemem operacyjnym iOS, aby faworyzować siebie, kontrolując produkty i funkcje dostępne dla konsumentów. Firma wymaga od producentów ograniczenia opcji oraz zmusza programistów do sprzedaży za pośrednictwem swojego sklepu App Store, dodatkowo poruszane są kwestia
 • 30% “podatku od aplikacji” od twórców i konsumentów – Apple Store pobiera 30% ceny zakupu. Sugerują, że żadna inna opłata transakcyjne w żadnej innej branży nie jest bliska tej kwocie – powoduje to znaczne obniżenie siły nabywczej konsumentów oraz zmniejsza przychody deweloperów. Podatek od aplikacji nakładany na aplikacje, które konkurują bezpośrednio z tymi sprzedawanymi przez Apple, stawia konkurencje w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej
 • Wolności konsumenckiej – jeśli konsumenci chcą korzystać z nowoczesnego urządzenia mobilnego, to Apple pobiera podatek, którego nikt nie może uniknąć. Żadnej konkurencji, żadnych opcji – zerowe możliwości. Zasady Apple App Store to więzienie, za które konsumenci muszą płacić i od których deweloperzy nie mogą uciec.

Jeśli jest ktoś zainteresowany inicjatywą, może bezpośrednio dołączyć do organizacji wypełniając ten formularz. Wśród założycieli znajdziemy takie firmy jak:


Projekty Społeczności

Bird House, Arturo Serrano

Projekt Meika zrealizowany przez francuskich studentówZa Darmo Do Pobrania