Kompendium: Character

Klasa Charakter jest podklasą klasy “Pawn“, tak więc może być przejęta przez “Controller“. Ta klasa została stworzona do przedstawiania postaci, które mogą chodzić, biegać, skakać, pływać i latać. Ta klasa jest przygotowana wraz z zestawem komponentów, by przyspieszyć problem dostosowania.

Stwórz Blueprint na podstawie klasy “Character” i zobacz w oknie “Components” czy komponenty zostały odziedziczone przez klasę “Character”.

22a_bpc2_character

CapsuleComponent” jest użyty do testów kolizji. “ArrowComponent” wskazuje obecny kierunek naszego charaktera. Czyli Mesh Component jest wizualnym przedstawieniem “Character” a “Skeletal Mesh” jest typem, które może być kontrolowany przez Animation Blueprint

22b_bpc2_character

Komponent “CharacterMovement” posiada dużą liczbę właściwości do zdefiniowania różnych typów ruchu naszej postaci “Character” takie jak: chodzenie, bieganie, skakanie, pływanie czy latanie. Ilustracja poniżej przedstawia właściwości używane przez charakteru podczas ruchu.

22c_bpc2_character

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/06/bp-compendium-2-character.html