Kompendium: Clamp

Clamp

Otrzymuje wartość punktu wejścia oraz minimalne i maksymalne wartości. Jeśli wartość punktu wejścia jest pomiędzy minimum a maksimum, to zwraca ją bez modyfikacji. Jeśli jest poniżej minimum, to wartość minimalna zostanie zwrócona. Natomiast gdy wartość jest powyżej maksimum, to wartość maksymalna zostanie zwrócona.

Punkty wejścia:

  • Value: Wartość punktu wejścia, która zostanie przyrównana do “Min” oraz “Max”
  • Min: Najmniejsza wartość, która może zostać zwrócona
  • Max: Największa wartość, która może zostać zwrócona

Punkt wyjścia:

  • Return Value: Wartość pomiędzy “Min” oraz “Max”

Przykładowe użycie

W tym przykładzie istnieje zmienna o nazwie “Health”. Wartość tej zmiennej musi być pomiędzy 0 a 100. Funkcja powinna zostać użyta do modyfikacji wartości zmiennej “Health”. Ta funkcja posiada parametr “Amount”. Wartość “Amount” może być negatywna, wskazująca obrażenia lub być pozytywna gdy gracz podniesienie apteczkę.  Funkcja “Clamp” powinna zostać użyta dla upewnienia wartości zmiennej “Health” pomiędzy 0 a 100.

10a_bpc3_clamp

W następnym przykładzie istnieje zdarzenie, które oblicza moc ataku charakteru. Ta moc ataku jest obliczana na podstawie sumy zmiennych “Base Attack” oraz “Attack Modifier”. Zmienna “Attack Modifier” może wskazywać bonusy od ataku lub mieć negatywną wartość i stanowić coś w swojego rodzaju złego stanu ataku. Niezależnie od kar ataku, wartością minimalną obrażeń jest 500. Podobnie z maksymalną wartością ataku wynosi 2000, nawet jeśli suma bazowego ataku z bonusowym jest większa.


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/03/bp-compendium-3-clamp.html