Kompendium: Common Classes

Kiedy tworzymy blueprint, Unreal narzuca nam parę sugestii powszechnych klas, które mogą zostać użyte jako Blueprint Parent Class. Te klasy są znane jako “Gameplay Framework” i są najczęściej używane do przedstawiania graczy, charakterów, kontrolerów czy zasad gry.

19a_bpc2_common

By użyć innej klasy niż sugerowane parent, rozwiń okno “All Classes” i wybierz tą, która najbardziej odpowiada twoim potrzebom. Klasy takie jak “Actor Component” i “Scene Component” pozwalają na stworzenie komponentów używających Blueprint.

Ilustracja poniżej przedstawia powszechną hierarchię klasyfikacji klas. Strzałki wskazujące klasy, poniżej dziedziczą je z klas znajdującymi się nad nimi. Istnieje również klasa bazowa w Unreal Engine o nazwie “Object“.

19b_bpc2_common

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/06/bp-compendium-2-common-classes.html