Kompendium: Components

Komponenty to gotowe do użycia obiekty, które mogą zostać wywołane w Blueprintach. Aby dodać komponenty klikamy na przycisk “Components” i rozwijamy listę dostępnych dla nas opcji. Poniższa ilustracja pokazuje zmianę widoku po wciśnięciu zielonego przycisku “Add Component“.

02a_bpc2_components

Własności komponentów mogą zostać edytowane w zakładce “Details“, a ich wizualną reprezentacje komponentów możemy zobaczyć w zakładce “Viewport“.

Screen poniżej przedstawia komponenty, które są częścią Blueprintu “ThirdPersonCharacter”. Komponenty są odziedziczone po klasie “Character“. “CapsuleComponent” jest użyty dla testu kolizji, gdy “Mesh”  jest jednym z typów komponentu, który wizualnie reprezentuje charakter. Komponent “FollowCamera” jest kamerą, która jest użyta do widoku gry. Natomiast “CharacterMovement” zawiera różne właściwości, które mogą określić ruch.

02c_bpc2_components

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-2-components.html