Construction Script w Blueprints

Nauczmy się funkcji zwanej „Construction Script”, która jest specjalną funkcją, którą posiadają wszystkie Blueprints. W funkcji możemy zdefiniować zestaw akcji, które będą wykonywane po dodaniu Planu do poziomu i zmianie jego właściwości podczas edycji poziomu.

Stwórzmy przykład Blueprints, który pozwoli osobie edytującej poziom wybrać jeden z trzech typów „Static Mesh” i wybrać dowolny materiał do zastosowania w Planie, bez otwierania edytora schematu w celu wprowadzenia tych zmian.

Pierwszym krokiem jest stworzenie schematu typu Aktor. Następnie przejdź do trybu Component , dodaj komponent „Static Mesh” i nadaj mu nazwę „ CurrentMesh ”. W tej chwili nie jest konieczne wybieranie siatki statycznej.

Przełącz się do trybu wykresu, aby utworzyć zmienne , których będziemy używać. Najpierw utwórz zmienną typu „Material” o nazwie „MaterialType”. W zakładce „Details” zaznacz opcję „Editable”, a w polu „Kategoria” wpisz „Opcje konstrukcji”. Następnie utwórz kolejną zmienną typu „int” (liczba całkowita) o nazwie „ MeshType ”. Zaznacz opcję „Edytowalne” i w „Category” wybierz „Construction Options”. We właściwości „Zakres wartości” wpisz wartości „1” i „3”.

Tak więc dopuszczalne wartości dla tej zmiennej całkowitej to tylko 1, 2 i 3. W polu „Wartość domyślna” wpisz wartość „1”.

Działania w Skrypcie Konstrukcji zdefiniują materiał StaticMeshComponent zgodnie z Materiałem wybranym dla Planu w edytorze poziomów.

Następnie wartość zmiennej „MeshType” jest sprawdzana, aby wybrać jedną z trzech statycznych siatek, które można przypisać do StaticMeshComponent. Przykład construction Script:

Pamiętaj, że „CurrentMesh” jest zmienną reprezentującą poprzednio dodany składnik „Static Mesh”. Możliwe statyczne siatki, których można użyć zgodnie z wartością zmiennej „MeshType”, są następujące: 1 – Shape_NarrowCapsule

2 – Kształt_Stożek
3 – Shape_Cube

Dodaj Blueprint na poziomie i zmodyfikuj wartości zmiennych „MaterialType” i „MeshType”. Poniższe obrazy przedstawiają trzy rodzaje „Static Mesh” z różnymi materiałami.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/10/construction-script-in-blueprints.html