Kompendium: Construction Script

Jest to specjalna funkcja, którą posiada każdy Blueprint i zostanie ona wykonana gdy Blueprint zostanie dodany do poziomu. “Construction Script” posiada parę okien w których mogą zostać umiejscowione akcje.

Jako przykład stwórzmy nowy Blueprint i dodajmy komponent typu “Static Mesh” oraz wybierzmy “Shape_Cylinder“. Na poniższej ilustracji możemy wywnioskować, że nasz “Static Mesh” posiada domyślny materiał. Nasz “Construction Script” zostanie użyty by dodać materiał i ustawić jego materiał niezależnie dla każdego obiektu tego blueprinta.

15a_bpc2_construction
15b_bpc2_construction

Stwórz zmienną o nazwie “Material Type” używając typu “Material” zaznaczając przy tym opcję “Editable“. Pozwoli to nam na zmianę wartości zmiennej obiektu znajdującego się w naszym poziomie.

15c_bpc2_construction
15d_bpc2_construction

Construction Script” używa funkcji “Set Material“, która określa typ materiału użytego w “Static Mesh” zgodnie z materiałem zaznaczonym w zmiennej “Material Type“. Gdy “Material Type” jest zmodyfikowany, to “Construction SCript” jest uruchamiany ponownie w celu aktualizacji materiału danego obiektu.

15e_bpc2_construction
15f_bpc2_construction

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/06/bp-compendium-2-construction-script.html