Kompendium: Custom Events

Jako ułatwienie w tworzeniu zdarzeń Unreal Engine dostarcza nam parę ciekawych propozycji wraz z możliwością ich tworzenia oraz przywoływania w Blueprints.

By stworzć “Custom Event“, czyli niestandardowe wydarzenie klikamy prawym przyciskiem na naszym EventGraph, rozwijamy “AddEvent” i wybieramy “Add Custom Event…“. W oknie “Details” możemy ustalić jego nazwę czy na przykład parametry punktu wejścia. Zdarzenia nie mają parametrów punktu wyjścia. Zdjęcia poniżej ilustrują wezwanie zdarzenia “AddScore“, które zwraca liczbę punktów jaka powinna zostać dodana do bieżącego wyniku.

13a_bpc2_customevent
13b_bpc2_customevent
13c_bpc2_customevent

Zakładając, że to zdarzenie zostało stworzone w Blueprincie nazwanym “BP_Player”, to ilustracja poniżej przedstawia zdarzenie wezwane w innym Blueprincie, które przedstawia przedmiot dający punkty, gdy zostanie zebrany. Akcja “Cast To” jest użyta do zapewnienia w przypadku “BP_Player“, który kolidował z przedmiotem i pozyskał odniesienie typu “BP_Player” by uzyskać dostęp do zdarzenia “AddScore“.

13d_bpc2_customevent

Zdarzenie posiada niewielki czerwony kwadrat, który znajduje się w górnym prawym rogu. Jego nazwa to “Delegate“, czyli jest to odniesienie do zdarzenia. Niektóre akcje mogą otrzymywać zdarzenie jako parametr i używanie “Delegate” im to umożliwia. W przykładzie poniżej delegacja zdarzenia “Clock” została użyta w akcji “Set Timer by Event“, tak więc zdarzenie “Clock” będzie wzywane co każdą sekundę.

13e_bpc2_customevent

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/06/bp-compendium-2-custom-events.html