Data Tables

Do przedstawienia danych można użyć database. Jest to przydatne w przypadku rozgrywki opartej na wielu zmiennych oraz danych opartych o rozgrywkę.


Aby utworzyć nową tabelę danych, kliknij zielony przycisk Dodaj nowy w Wyszukiwarce bibliotek, a następnie w podmenu Różne wybierz opcję „Tabela danych”.


Po utworzeniu tabeli danych konieczne jest wybranie struktury, która będzie reprezentować zawartość tabeli. Po utworzeniu nowej tabeli danych kliknij ją dwukrotnie, aby ją edytować.

W moim przypadku była to struktura dotycząca zmiennych broni.

Można utworzyć zmienną reprezentującą tabelę danych w programie Blueprint.


Funkcja Get Data Table Row używa parametru Row Name w celu zwrócenia wiersza tabeli jako struktury.


Aby uzyskać dostęp do atrybutów struktury, można użyć węzła Break Struct.