Kompendium: Do N

Do N

Akcja “Do N” jest podobna do akcji “Do Once”. Zamiast wykonania jej jeden raz, jest możliwe ustalenie jak dużo razy, by akcje zostały połączone do pinu punktu wyjścia, które mogą zostać wykonane. Po jej przeprowadzeniu, akcje pinu punktu wyjścia zostaną wykonane ponownie, gdy pin “Reset” zostanie “triggered”.

Punkty wejścia:

  • N: Ile razy pin punktu wyjścia zostanie przeprowadzony
  • Reset: Wykonanie pinu użytego do restartu licznika “Do N” i pozwala na wykonanie nowych akcji punktu wyjścia

Punkty wyjścia:

  • Counter: Liczba, która wskazuje obecne wykonanie

Przykładowe użycie:

Jako przykład, gracz posiada specjalną broń. Gdy broń zostanie w pełni załadowana, to zmienna “Power” wyniesie 100. Gracz może wcisnąć przycisk “R”, by załadować tą broń. Proces naładowania broni może zostać wykonany 3 razy. Przy pierwszym wykonanym załadowaniu, drugi zmienia wartość “Power” na 75, a trzeci uzyskuje połowę pojemności broni. By załadować ponownie, gracz potrzebuje zebrać przedmiot typu “WeaponPowerRecharger”.

04_bpc3_don

Zdarzenie “R” zostanie triggered, gdy przycisk R zostanie wciśnięty. Wykonuje to akcje “Do N“, która została stworzona z N =3, pozwalając na 3 wykonania. Po “Do N“, akcja “Switch on Int” zostanie użyta w wartości “Counter” przez “Do N” do wykonanie różnych akcji związanych z liczbą wykonania. Po trzecim wykonaniu akcja “Do N” nie będzie już wykonywać pinu punktu wyjścia gdy przycisk R zostanie wciśnięty. Gdy zdarzenie kolizji się pojawi z przedmiotem typu “WeaponPowerRecharger”, to pin “Reset” akcji “Do N” zostanie triggered i pozwoli broni by była załadowana ponownie.


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/02/bp-compendium-3-do-n.html