Kompendium: DoOnce

DoOnce

“Do Once” wykonuje tylko jednorazowo akcje, które są dodane do pinu punktu wyjścia.

Przy pierwszym uruchomieniu “Do Once” jest przeprowadzany ponownie, jednakże pin punktu wyjście nie zostanie wykonany. By pozwolić akcji “Do Once” na wykonanie pinu punktu wyjścia ponownie, pin “Reset” powinien zostać załączony.

Punkty wejścia:

  • Reset: Wykonuje pin pozwalający “Do Once” do uruchomienia pinu punktu wyjścia
  • Start Closed: Jeśli jest prawdziwa to wartość zmiennej Boolean wskazuje że “Do Once” potrzebuje resetu, by zezwolić na pierwsze uruchomienie.

Przykładowe użycie:

Wyobraź sobie specjalną broń, które może zostać użyta tylko raz w naszym poziomie. Ta broń niszczy wszystkie obiekty, gdy klasa “Enemy” znajduje się w aktualnym poziomie. Broń staje się “Triggered” przy wciśnięciu przycisku spacji. Po pierwszym wykonaniu, nawet klikając parę razy w przycisk spacji “DoOnce” zapobiegnie innym akcjom, które zniszczą wrogów przed wykonaniem ich.

03a_bpc3_doonce

W następnym przykładzie posiadamy detonator, który generuje eksplozje gdy z nią koliduje. Ten detonator jest kontrolowany przez akcje “Do Once”. Właściwość “Start Closed” jest zaznaczona do wskazania, że detonator startuje rozbrojony. Zdarzenie “PrepareDetonator” potrzebuje wykonanie triggera resetu pinu akcji “Do Once”. Po tym, gdy kolizja z detonatorem jest wykonana to eksplozja zostanie wykonana. By pozwolić na nową eksplozję potrzebujemy zdarzenia “PrepareDetonator”, by został wykonany ponownie.

03b_bpc3_doonce


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/01/bp-compendium-3-do-once.html