Kompendium: Dot product

Dot product

Dot product może zostać użyty do zweryfikowania związku pomiędzy dwoma wektorami, dla przykładu jeśli są one prostopadłe lub równoległe.

Punkty wejścia:

  • A: Wektor A.
  • B: Wektor B.

Punkty wyjścia:

Return Value: Wartość zmiennej Float reprezentującej Dot Product pomiędzy wektorami A i B

Przykładowe użycie:

Jeśli dwa wektory są znormalizowane, to Dot product jest równy cosinus kąta powstałego pomiędzy wektorami i ma zasięg od -1 do 1. To zdjęcie pokazuje parę przykładów dotyczących Dot product pomiędzy dwoma wektorami.

bpc_dot1

W skrypcie podanym poniżej, wróg może zostać tylko zniszczony jeśli zostanie trafiony bezpośrednio. Ten został zrobiony bazując na Dot product pomiędzy “Forward Vector” czyli pociskiem oraz wektorem “Hit Normal” wroga. Muszą one być przeciwne tak by Dot product był bliski do -1.

bpc_dot2


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-dot-product.html