Kompendium: Draw Text

Draw Text

“Draw Text” jest funkcją klasy HUD, która zostanie użyta do napisania tekstu na ekranie.

Punkty wejścia:

  • Text: Typ zmiennej String zawierający tekst, który zostanie napisany
  • Text Color: Kolor, który zostanie użyty przy napisaniu tekstu
  • Screen X: Pozycja X na ekranie, gdzie tekst zostanie napisany. Wartość X zaczyna się od lewej strony ekranu i jest powiększana od lewej do prawej
  • Screen Y: Pozycja Y na ekranie, gdzie tekst zostanie napisany. Wartość Y zaczyna się od górnej strony ekranu i jest powiększana od góry do dołu
  • Font: Czcionka użyta do napisania tekstu. W przypadku nie wybrania żadnej, zostanie użyta domyślna
  • Scale: Używana do zmiany rozmiaru tekstu
  • Scale Position: Wskazuj kiedykolwiek skala powinna oddziaływać na pozycję tekstu

Przykładowe użycie:

Stworzyliśmy blueprint o nazwie “MyGameHUD” używając klasy HUD jako Parent. Funkcja “Draw Text” musi zostać użyta w zdarzeniu “Receive Draw HUD”, która należy do klasy HUD. Użyte zostały dwie funkcje “Draw Text”, jedna do wyświetlenia liczby żyć, druga do wyświetlenia wyniku.

07a_bpc3_drawtext

Liczba żyć jest napisana w niebieskim kolorze z koordynatami (X=20, Y=10), wynik natomiast w kolorze zielonym z koordynatami (X=20, Y=50). By użyć tej klasy HUD musisz zaznaczyć blueprint GameMode, który zostanie użyty do poziomu. Może on zostać skonfigurowany w tym edytorze. W opcji “Settings -> World Settings -> Game Mode”

07c_bpc3_drawtext
07b_bpc3_drawtext

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/02/bp-compendium-3-draw-text.html