Kompendium: Enable Input

Enable Input:

Akcja Enable Input jest używana po to, by pozwolić blueprintowi na zaimplementowanie zdarzeń wejścia takich jak klawiatura, myszka czy pad.

Punkt wejścia:

  • Player Controller: Odniesienie do obecnie używanego kontrolera

Przykładowe użycie:

Ilustracja poniżej przedstawia Blueprint reprezentujący zdarzenia wejścia informującego o bliskiej lokacji gracza. Blueprint używa komponentu typu “Box Collision”, by zdefiniować obszar jaki gracz potrzebuje by nawiązać interakcje. Gracz jest reprezentowany przez Blueprint “GamePlayerCharacter”, a gdy gracz najeżdża na  ten BP, to akcja “Enable Input” zostanie użyta. Gdy gracz odchodzi, to akcja “Disable Input” zostanie użyta tak, by Blueprint nie mógł dłużej odpowiadać na zdarzenia wejścia.

08a_bpc3_enableinput

Jako przykład interakcji, wyobraź sobie że Blueprint poniżej reprezentuje lampę. Ten blueprint posiada komponent “Point Light”. Gdy gracz jest blisko niej, to przyciśnij prawy przycisk myszki, by światła zostały włączone lub wyłączone.

08b_bpc3_enableinput


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/02/bp-compendium-3-enable-input.html