Kompendium: Enumerations

Enumeration jest to zestaw wartości wraz z ich nazwami, które określają możliwe wartości jakie zmienna może przechować.

By stworzyć enumeracje klikamy na przycisk “Add New” w “Blueprints”  w submenu i wybieramy “Enumeration

09a_bpc2_enums

Klikamy na Enumeration, by ją edytować. Klikając na przycisk “New” dodajemy nazwy, które są częścią enumeracji.

09b_bpc2_enums

Teraz stwórzmy zmienną w Blueprint używając typu enumeracji jaki został uprzednio stworzony. Zaznaczmy opcję “Editable“, tak by nasza wartość zmiennej mogła być przywołana w edytorze poziomu. Ilustracja poniżej przedstawia przykład enumeracji stworzony do reprezentowania określonego rodzaju broni.

09c_bpc2_enums
09d_bpc2_enums

W tym przypadku użyjemy akcję typu “Switch“, która określa przepływ wykonania zgodnie z wartością enumeracji. W przypadku poniżej “Weapon Type” jest zmienną typu enumeracji a “Weapon Mesh” jest komponentem Static Mesh, czyli zostanie ustawiony zgodnie z typem broni.

09e_bpc2_enums

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/05/bp-compendium-2-enumerations.html