Kompendium: Event Dispatcher

Event Dispatcher

“Event Dispatcher” pozwala na typ komunikacji pomiędzy klasą Blueprint a poziomem Blueprint. Może zostać to stworzone w klasie Blueprint oraz być zaimplementowane w poziomie Blueprint.

Przykładowe użycie:

Wyobraź sobie że tworzymy Blueprint “BP Button” – by reprezentować przycisk, który może zostać naciśnięty. Celem tego Blueprinta jest poinformowanie kiedy przycisk jest wciśnięty.

bpc_evdispatcher1

Kiedy przycisk “Enter jest wciśnięty to nasz Event Dispatcher “Button Pressed” zostanie przywołany.

bpc_evdispatcher2

Dodaj przycisk “BP Button” do poziomu i zaznacz go. Otwórz Level Blueprint i wciśnij prawy przycisk w naszym EventGraph by dodać wydarzenie “Button Pressed” związane z EventDispatcher, który został stworzony.

bpc_evdispatcher3

Zakładając, że na poziomie jest blueprint o nazwie “Rocket” i ma on funkcję nazwaną “Starts Rocket Launch”, to poziom Blueprinta odpowiedzialny za przywołanie funkcji “Starts Rocket Launch” zostanie wywołany.

bpc_evdispatcher4


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-event-dispatcher.html