Kompendium: Events

Unreal Engine używa wydarzeń (Events) do wysyłania powiadomień aktorom, którzy są obiektami znajdującymi się w naszym poziomie. Skrypty, które zostały stworzone w Blueprintach są akcjami, które zostaną wykonane w odpowiedzi na wezwanie wydarzeń, które są generowane podczas przebiegu rozgrywki.

By zobaczyć dostępne zdarzenia, kliknijcie prawym przyciskiem w “Event Graph” i rozwińcie kategorie “Add Event“. W tej kategorii znajdziemy wszystkie subkategorie, które są pogrupowane i związane z wydarzeniami jak na zdjęciu pokazanym poniżej:

04a_bpc2_events

Poniżej przedstawię zwięzły opis paru głównych wydarzeń:

  • Collision Events: Są to wywoływane wydarzenia w przypadku najechania na nie przez aktora (konflikt kolizji)
  • Mouse Events: Są to wydarzenia uruchamiane przez kliknięcie lub puszczenie przycisku myszki, gdy kursor myszy jest nad aktorem
  • Touch Events: Są one uruchamiane przy kliknięciu w TouchScreen
  • Custom Evenets: Są to nowe niestandardowe wydarzenia, które możemy stworzyć wraz z punktami wejścia w Blueprint
  • Event Begin Play: Są uruchamiane gdy gra startuje dla aktora
  • Event Destroyed: Są to wywoływane wydarzenia w przypadku gdy aktor jest przeznaczony do usunięcia z gry
  • Event Tick: Są to wywoływane co każdą klatkę wydarzenia. Dla przykładu, gdy gra jest uruchomiona w 60 klatkach na sekundę, to wydarzenie zostanie wezwane 60 razy w ciągu sekundy.

Możesz dodać też wiele innych zdarzeń w “EventGraph“, jednakże każde zdarzenie może zostać użyte tylko raz w “EventGraph

Ilustracja poniżej przedstawia parę przykładów zdarzeń, które zostały dodane do “EventGraph” bez żadnych połączeń pomiędzy nimi.

04b_bpc2_events


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-2-events.html