Kompendium: Execute Console Command

Execute Console Command

Funkcja Blueprint, która pozwala na wykonanie komendy w konsoli. Konsola komend może zostać wykonana w edytorze lub w grze.

Punkty wejścia:

  • Command: Konsola komend, która zostanie wykonana
  • Specific Player: Opcjonalne, odniesienie kontrolera gracza, który otrzyma komendę

Przykładowe użycie:

W prostej grze, poziom zostanie zrestartowany kiedy gracz umrze. Zostanie to wykonane używając niestandardowego wydarzenia o nazwie “Death”, które wykona komendę w konsoli “RestartLevel”

25a_bpc3_console

Dla skompletowania listy komend konsoli, otwórz okno “Output Log” (Window -> Developer Tools -> Output Log). Linia na dole okna służy do wprowadzania komend. Wpiszmy komendę “DumpConsoleCommands” i wciśnijmy Enter by uzyskać listę  dostępnych komend z poziomu edytora Unreal Engine.

25b_bpc3_console

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/06/bp-compendium-3-execute-console-command.html