Kompendium: FlipFlop

FlipFlop

Flip Flop posiada dwa piny punktu wyjścia zidentyfikowane jako A oraz B. Gdy Flip Flop jest wykonywany, to tylko jeden z nich może działać jednocześnie. Przy następnym uruchomieniu akcji zostanie wykonany z kolei drugi pin.

Punkt wyjścia:

Is A: Wartość zmiennej Boolean. Jeśli jest prawdziwa to pin A jest uruchamiany, gdy jest fałszem to pin B zostanie uruchomiony.

Przykładowe użycie:

W zdjęciu poniżej Flip Flop jest użyty, by pokazać lub ukryć tarczę przy wciśnięciu przycisku Space Bar. Wartość zmiennej “Is A” jest użyta by określić widoczność tarczy.

02a_bpc3_flipflop

W następnym przykładzie Flip Flop jest użyty wraz z linią czasu “Timeline” by symulować ruch windy. Pierwsze uruchomienie akcji FlipFlop używa pinu “Play”, który przemieszcza windę do góry. Na końcu linii czasu, pin “Finished” wykonuje Flip Flip, który użyje tym razem pinu “Reverse” linii czasu, by przemieścić windę w dół. Gdy Timeline skończy odwrotny ruch, to zaczyna ją powtarzać od nowa.

02b_bpc3_flipflop


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/01/bp-compendium-3-flip-flop.html