Kompendium: Format Text

Format Text

  • Połączenie, które buduje tekst oparty na parametrach, który może zostać określony we właściwościach formatu.

Punkty wejścia:

  • Target: Obiekt, który ma takie wydarzenie, by otrzymywać powiązania

Event: Odniesienie do wydarzenie, które wiąże je z innym wydarzeniem

Punkty wyjścia:

  • Result: Finalna wersja tekstu z uwzględnieniem wartości parametrów formatu oraz innych współczynników.

Przykładowe użycie:

W końcówce meczu pojawi się tekst z rezultatem. Ten tekst będzie zawierał wartości 4 zmiennych związanych z nazwą oraz wynikiem dwóch graczy.

Tekst użyty w parametrze “format” to:

Result: {Player1Name} = {Player1Score} X {Player2Name} = {Player2Score}

Po umiejscowieniu wartości “Format”, edytor Blueprint wygeneruje inny parametr wejścia.

Ilustracja poniżej pokazuje format tekstu.

bpc_formattext01

A tu mamy przykład wygenerowanego tekstu:

bpc_formattext02

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-format-text.html