Kompendium: Game Mode

Klasa “GameMode” jest użyta do określenia zasad gry. Może ona określić klasy, które zostaną użyte do wybrania klasy “Pawn“, “PlayerController“, “Hud” oraz innych klas.

Po stworzeniu Blueprintu o typie “GameMode” nabywamy możliwość ustawienia domyślnego wyboru trybu naszej gry w oknie “Default Modes

24a_bpc2_gamemode

Dla każdego poziomu możemy wybrać inne tryby rozgrywki i elastycznie zmienić nasz “GameMode“. W przypadku braku określenia dla danego poziomu, zostanie przypisany domyślny tryb z ustawień projektu, który możemy zmienić w przycisku “Settings” nad edytorem naszego poziomu. Po rozwinięciu wybieramy interesująca nas opcję czyli “World Settings“.

24b_bpc2_gamemode

Wybierz tryb rozgrywki dla naszego poziomu “GameModeOverride” oraz rozwiń listę dostępnych opcji w zakładce “Selected GameMode“. Edytor pozwala nam na użycie klasy, które mogą zostać wybrane przy zmianie atrybutów danego “Game Mode“. Tą drogą możemy wprowadzić niewielkie zmiany bez stwarzania nowego trybu gry.

24c_bpc2_gamemode

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/06/bp-compendium-2-game-mode.html