Game Session

Mówiąc najprościej, sesja gry to interfejs uruchomiony na serwerze, który pozwala klientom wyszukać rozgrywki i dołączyć do nich.

Punkty wejścia Create Session:

  • Player Controller czyli wejścia na kontroler naszego gracza
  • Public Connections: ilość publicznych połączeń wyrażona w wartości zmiennej Integer
  • Zmienna Boolean – Use LAN: mówi o wykorzystaniu połączenia LAN przy tworzeniu sesji

Punkty wejścia Find Session:

  • Player Controller czyli tak samo wejście dla kontrolera naszego Pawm
  • Max Results – wartości maksymalnej liczby rezultatów wyrażona w Integer
  • Use LAN: wykorzystywanie połączenia LAN przy znajdywaniu sesji

Punkty wejścia Join Session:

Analogicznie mamy tutaj kontrolera oraz referencje Search Result czyli dołączenia do wyszukanej sesji

Punkty wejścia Destroy Session:

Wejście Player Controller dla którego sesja ma zostać usunięta

Punkty wyjścia

Możemy zbudować logikę executable dla danych Blueprints i zainicjować mechanikę powiązaną z sesjami wykorzystując piny “On Success” oraz “On Failure”. Przy Find Session możemy zwrócić rezultaty w postaci array.