Game State

Klasa Game State służy do śledzenia zmiennych reprezentujących bieżący stan gry i jest udostępniana wszystkim klientom w grze wieloosobowej.

Podstawowym celem jest to, że tryb gry definiuje reguły rozgrywki na serwerze, podczas gdy stan gry zarządza informacjami, które zmieniają się w grze i muszą być wysyłane do klientów.


Aby użyć nowego Blueprint opartego na klasie stanu gry, musisz przypisać swoją niestandardową klasę stanu gry do parametru klasy stanu gry w trybie gry.


Klasa Game State rozszerza klasę Game State Base i dodaje pewne funkcje dla wielu graczy.