Kompendium: Gate

Gate

Brama służy kontroli przepływu punktów, które mogą zostać otworzone lub zamknięte. Jeśli jest otwarta to pozwala na wykonanie akcji związanych z pinami wyjścia.

Punkty wejścia:

  • Enter: Wykonanie pinu, który otrzymuje bieżący przepływ wykonania
  • Open: Wykonanie pinu, który zmienia stan bramy na otwartą
  • Close: Wykonanie pinu, który zmienia stan bramy na zamknięta Toggle: Wykonanie pinu, który jest przełącznikiem bieżącego stanu bramy.
  • Start Closed: Wartość zmiennej Boolean, która określa czy “Gate” (brama) powinna uruchomić stan “Closed” czyli zamknięcia bramy

Punkty wyjścia:

  • Exit: Ten pin zostanie wykonany jeśli brama zostanie otwarta

Przykładowe użycie:

W przykładzie podanym poniżej mamy aktora nazwanego “HealthGenerator”. Kiedy gracz koliduje z tym aktorem, to jego życie zostanie zregenerowane powoli zgodnie ze zdarzeniem “Event Tick”.

Jeśli gracz przestanie kolidować z “HealthGenerator” to “Gate” zostanie zamknięty oraz akcje związane ze zregenerowaniem życia nie będą dłużej wykonywane. Akcja “Min” jest użyta by wartość zmiennej “Health” nie przekraczała 100.

bpc_gate


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-gate.html