Kompendium: Get Actor Forward Vector

Get Actor Forward Vector

Funkcja ta zwraca znormalizowany wektor (length = 1), która przedstawia kierunek w który aktor jest obecnie skierowany.

Punkt wyjścia:

  • Return Value: Wektor wskazujący kierunek aktora

Przykładowe użycie:

Ilustracja poniżej przedstawia jak gracz porusza się w szablonie “First Person Template”. Zdarzenia “InputAxis MoveForward” używamy w “Get Actoir Forward Vector“, by przemieścić gracza do przodu lub tyłem na podstawie wartości zmiennej “Axis Value“. Zmienna zdarzenia “InputAxis MoveRight” używa “Get Actor Right Vector“, by przemieścić go w prawo lub w lewo. Dla przykładu, użyjemy standardowego sterowania WASD przedstawiającego ruch. ‘W’ aktywuje zdarzenie “MoveForward” używając wartości Axis = 1, natomiast klawisz ‘S’ użyje “MoveForward z wartością Axis =-1 by odwrócić kierunek. Zdarzenie “InputAxis MoveRight” jest uruchamiana przez przycisk ‘D’ (Axis Value = 1) oraz przycisk ‘A’ (Axis Value = -1).

12a_bpc3_forwardvector

Funkcja “Get Actor Forward Vector” jest również powszechnie używana do przedstawiania “Line Traces” w celu sprawdzenia czy strzał dosięgnął celu. Następnym typem “Line Trace”, który zostanie użyty poniżej jest przedstawienie czy pobliski obiekt (2 meters) jest na przeciwko graczy, by móc nawiązać z nim interakcję.

12b_bpc3_forwardvector

Jeśli funkcja “LineTraceForObjects” znajdzie obiekt, zwróci ona strukturę “Hit Result”. Odniesienie, które znalazło obiekt, może zostać uzyskane przez zmienną “HitActor” w strukturze “Hit Result”


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/03/bp-compendium-3-get-actor-forward-vector.html