Kompendium: Get All Actors of Class

Get All Actors of Class

Pozyskuje odniesienia wszystkich aktorów, które należą do określonej klasy lub podklasy.

Punkty wejścia

  • Actor Class: Klasa, która zostanie użyta w szukaniu.

Punkty wyjścia

  • Out Actors: Array zawierający odniesienia do aktorów określonej klasy

Przykładowe użycie:

Wyobraź sobie grę Pac Man z blueprintem “Pill” oraz “Ghost”, która musi posiadać zmienną Boolean “Scared”. Kiedy Pill jest złapany, to zmienna “Scared” przyjmuje wartość prawdziwą i tym samym informuje duchy (klasa) o staniu się “Scared”.

bpc_getactors

W drugim przykładzie, przed stworzeniem nowego wroga. Nowa funkcja “Get All Actors of Class” jest użyta by zobaczyć jak dużo wrogów jest na danym poziomie. Jeśli jest tam mniej niż maksymalna liczba, to nowy wróg zostaje stworzony.

bpc_getactors2


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-get-all-actors-of-class.html