Kompendium: Get Overlapping Actors

Get Overlapping Actors:

Ta funkcja zwraca listę aktorów, które nachodzą na aktora lub komponent. Istnieją dwie wersje tej funkcji, jedna z nich używa Actor jako Target, druga z nich używa Component jako Target.

Punkty wejścia:

  • Target: Odniesienie do Actor/Component które zostaną użyte do testu funkcji
  • Class Filter: Opcjonalne, wskazuje która klasa/podklasa zostanie użyta w teście

Punkt wyjścia:

  • Overlapping Actors: Array zawierający aktorów najeżdżających na Actor/Component

Przykładowe użycie: 

Wyobraź sobie strefę, która zadaje obrażenia do wszystkich aktorów znajdujących się na niej. Ten obszar jest przedstawiony jako Blueprint, który posiada component Box Collision oraz określa lokacje gdzie aktor odnosi obrażenia. Zdarzenie poniżej jest wzywane cyklicznie by zadawać obrażenia wszystkim aktorom, którzy znajdują się w zasięgu Box Collision.

21a_bpc3_overlapping

Ilustracja poniżej przedstawia Timer, który został ustawiony do wzywania wydarzenia “Timer Damage” raz na sekundę.

21b_bpc3_overlapping


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/06/bp-compendium-3-get-overlapping-actors.html