Kompendium: Is Valid

Is Valid

Makro, które weryfikuje ważność obiektu wejścia dla obiektu, który jest ważny nie może być to null lub być zaznaczonym do zniszczenia.

Punkty wejścia:

Input Object: Odniesienie do obiektu

Punkty wyjścia:

Is Valid: Wykonanie pinu, który jest używany do odniesionego obiektu, czy jest ważny.

Is Not Valid: Wykonanie pinu, który jest używany do odniesionego obiektu, czy jest nieważny

Przykładowe użycie:

W Blueprincie nazwanym “Machine” została stworzona zmienna, która zostanie użyta do odniesienia innego Blueprinta nazwanego “Recharger”. Przez dodanie Blueprinta “Machine” w naszym poziome możemy zobaczyć zawartość zmiennej “Recharger” jaką jest “None”. Ilustracja poniżej:

bpc_isvalid01

Znaczy to, że zmienna “Recharger” nie odnosi się do żadnego obiektu, więc nie jest ona ważna. Ta zmienna powinna otrzymywać odniesienia do obiektu “Recharge”, który znajduje się w danym poziomie. Możesz zobaczyć gdy gra startuje czy zmienna “Recharger” otrzymuje odniesienia. W przypadku braku odniesień, zostaje to zapisane jako wiadomość log, tak jak jest to zilustrowane poniżej.

bpc_isvalid02

W następnym przykładzie wyobraź sobie, że Blueprint “Machine” odpowiada za ochronę Blueprintu “Recharger”, który jest na danym poziomie. Jeżeli Blueprint “Recharger”, który ochrania zostanie zniszczony to następuje konieczność znalezienie następnego “Recharger” do ochrony:

bpc_isvalid03


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-is-valid.html