Kompendium: Actor Has Tag

Actor Has Tag

Funkcja sprawdza, czy aktor gry posiada konkretny Tag. Użycie tagów jest bardzo prostym sposobem, by rozróżnić niektórych aktorów na danym poziomie.

Input: 

  • Target: Odniesienie aktora, który zostanie użyty do weryfikacji tagu
  • Tag: Tag, który zostanie użyty do testu

Output

Return Value: Wartość zmiennej Boolean. Jeśli jest prawdziwa, to wskazuje, że aktora tag został powiadomiony

Przykładowe użycie:

Aktor posiada kilka tagów. By dodać tagi do aktora w edytorze blueprint, klikamy na przycisk “Class Defaults” i dodajemy je w oknie “Details”

19a_bpc3_hasflag

W tym przykładzie funkcja “Actor Has Tag” została użyta do sprawdzenia, czy aktor posiada tag “SpecialItem”. Jeśli go ma, to nowy aktor typu “Special Gem Item” zostanie stworzony, w innym przypadku aktor pozostanie typem “Game Item”.

19b_bpc3_hasflag

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/05/bp-compendium-3-actor-has-tag.html