Kompendium: Lerp

Lerp

Lerp jest skrótem od “Linear Interpolation”. Funkcja generuje wartość w zasięgu dwóch określonych wartości bazujących na wartości parametru “Alpha”

Punkty Wejścia:

  • A: Wartość Float, która reprezentuje najmniejszą wartość jaka może zostać zwrócona
  • B: Wartość Float, która reprezentuje największą wartość jaka może zostać zwrócona
  • Alpha: Wartość Float pomiędzy 0 i 1. Jeśli Alpha jest równa 0, to zwracana jest najmniejsza wartość, w wypadku gdy wartość jest równa 1 to zwracana jest największa wartość.

Punkty wyjścia:

  • Return Value: Wartość zmiennej Float pomiędzy A i B zależna od wartości Alpha

Przykładowe użycie:

Wyobraź sobie wyścig, który występuje wzdłuż osi X. Wyścig zaczyna się od pozycji X = 1500 i kończy na pozycji X = 9500. Jeśli użyjemy funkcji “Lerp” jako paremetry A = 1500, B = 9500 oraz Alpha = 0.5 to wynik naszej pozycji jest równy 5500 czyli reprezentuje środek całego wyścigu.

bpc_lerp1

Ilustracja zaprezentowana poniżej pokazuje funkcję, która wybiera wartość pomiędzy 0 i 1 oraz wskazuje ile wyścigu już przebiegło, a następnie zwraca równowartość pozycji X.

bpc_lerp2


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-lerp.html