Line Trace By Channel

Funkcja LineTraceByChannel sprawdza kolizję wzdłuż zdefiniowanej linii za pomocą kanału śledzenia, którym może być „Visibility” lub „Camera”, i zwraca strukturę Hit Result z danymi dla pierwszego trafienia Actor w teście kolizji.


Punkty wejścia:

  • Start oraz End: wektory lokalizacji definiujące początek i koniec linii, która ma być użyta do testu zderzenia.
  • Trace Channel: kanał używany do testu kolizji. Może to być „Widoczność” lub „Kamera”.
  • Trace Complex, Actors to Ignore, Draw Debug Type: te parametry są używane do debuowania