Kompendium: Macros

Użycie makra pozwala nam na stworzenie zestawu akcji, które mogą zostać przyzwane w innych częściach naszego “Event Graph“. Jest to doskonały sposób, by uniknąć wpisywania tych samych zestawów akcji, tworząc przy tym nasz Graph bardziej czytelnym.

By stworzyć makro najeżdżamy na okno “MyBlueprint” i klikamy przycisk z symbolem “+“, obok kategorii nazwanej “Macros“. Parametry punktu wejścia i wyjścia mogą zostać określone w oknie “Details“. Parametr “Exec” jest domyślnym pinem (punktem wejścia) wykonania makra.

12a_bpc2_macros
12b_bpc2_macros

Ilustracja poniżej przedstawia makro nazwane “StartGame“. Jest ono odpowiedzialne za inicjalizację zmiennej, która pasuje. Posiada to parametr zmiennej Boolean nazwanym “Hard Mode“, który zwiększa liczbę przeciwników, gdy jest prawdziwa.

12c_bpc2_macros

By dodać makro do naszego grafu, po prostu przeciągnij nazwę makra i umieść ją w naszym Event Graph. Makro zostanie zrealizowane, czyli akcje która znajdują się w nim zostaną dokonane. Przykładowo mamy wiele sposobów na start gry,. Prościej jest użyć makra “StartGame” i zainicjować zmienne niż powtarzać te akcje w różnych częściach naszego EventGraph.

12d_bpc2_macros

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/06/bp-compendium-2-macros.html