Kompendium: Map Range Clamped

Map Range Clamped

Przekształca daną wartość w zasięgu wartości, by odpowiadała wartością innego zasięgu wartości. Finalny rezultat zawsze będzie w zasięgu wartości punktu wyjścia, nawet jeśli oryginalna wartość jest na zewnątrz zasięgu wartości punktu wejścia.

Punkty wejścia:

  • Value: Oryginalna wartość do przekształcenia
  • In Range A: Minimalna wartość zasięgu punktu wejścia
  • In Range B: Maksymalna wartość zasięgu punktu wejścia
  • Out Range A: Minimalna wartość zasięgu punktu wyjścia
  • Out Range B: Maksymalna wartość zasięgu punktu wyjścia

Punkt wyjścia:

  • Return Value: Przekształca wartości do zasięgu wartości punktu wyjścia

Przykładowe użycie:

W przykładzie poniżej, zmienna Float jest używana do przedstawiania rotacji obiektu. Ta zmienna może zawierać wartości pomiędzy 0.0 oraz 1.0. Funkcja została stworzona do przekształcenia wartości tej zmiennej do odpowiedniej wartości w stopniach. Jeśli wartość wynosi 0.0, to adekwatnie do stopni jest równa 0. Jeśli wynosi ona 1.0 to odpowiada 360 stopni. Jeśli wartość wynosi 0.5 to rezultatem będzie 180 stopni.

18a_bpc3_maprange

W innym przykładzie funkcja “Get Percentage Ammo” przekształca obecną liczbę amunicji gracza w procenty wyświetlane na ekranie. Kalkulacja jest wykonywana na podstawie zmiennych, by utrzymać maksymalną liczbę amunicji gracza jaką może uzyskać, a także ich bieżącą liczbę.

18b_bpc3_maprange

Istnieje również wariacja funkcji o nazwie “Map Range Unclamped“, jedyną różnicą jest to, że końcowy rezultat nie jest limitowany do zasięgu wartości punktu wyjścia.


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/05/bp-compendium-3-map-range-clamped.html