Maps

Istnieje inny rodzaj typu zmiennych nazywany Maps. Aby zdefiniować zmienną jako Maps, kliknij ikonę obok listy rozwijanej Typ zmiennej i wybierz „Maps”.


Każdy element maps ma klucz powiązany z wartością. Mapa jest nieuporządkowana i jest przeszukiwana przy użyciu wartości klucza. Górny obraz po prawej stronie przedstawia maps, której typ klucza to „Name”, a typ wartości to „Integer”.

Kluczowe wartości mapy muszą być unikalne.