Kompendium: Math Expression

Math Expression

Jest to specjalny typ akcji, który generuje sub-graph z powiadomieniem o matematycznym wyrażeniu.

Punkty wejścia:

  • Expression: Wyrażenie, które będzie analizowane
  • Parameters defined in “Expression”: Dla każdej wartości zmiennej w wyrażeniu, generowany jest nowy parametr punku wejścia.

Punkty wyjście

  • Return Value: Wynik wyrażenia

Przykładowe użycie:

Niestandardowe wydarzenie poniżej oblicza obrażenia ataku i przechowuje wynik w zmiennej. Jest to użyte w następującym matematycznym wyrażeniu:

(BaseWeaponDamage + AbilityModifier + Enhancement) * CurrentStatus

Na podstawie tego wyrażenia parametr wejścia został wygenerowany

bpc_mathexpression


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-math-expression.html