Kompendium: Modulo

Modulo (%)

Jest operacją, która przedstawia symbol “%” i zwraca resztę dzielenia.

Punkty wejścia:

  • A: Wartość do podziału
  • B: Wartość, która zostanie użyta jako dzielnik

Punkt wyjścia:

  • Return Value: Wartość pomiędzy “Min” oraz “Max”

Przykładowe użycie:

Operacja “Modulo” z typem integer może zostać użyta do kontrolowania wykonania akcji, które powinny nastąpić po wydarzeniu wykonanym N razy. W przykładzie poniżej jest wydarzenie, które przedstawia falę przeciwników. Jest też zmienna Integer o nazwie “WaveCount”, która przetrzymuje obecną liczbę fali przeciwników. Modulo zostało użyte do sprawdzania czy zmienna jest mnożnikiem 5. Może to zostać wykonane przez weryfikacje reszty dzielenia zmiennej z wartości 5 przy równości 0. Jeśli to następuje to nowy przeciwnik zostaje dodany do tej fali.

09a_bpc3_modulo

Następna sytuacja w której powszechne użycie “Modulo” jest konwertowaniem indeksu jednowymiarowego Array do ko-ordynatów dwuwymiarowych. Dla przykładu, Array zawierający zmienne integer jest użyty do przedstawiania tablicy szachów. Array zawiera 64 pozycji, tak więc indeksuje zasięg od 0 do 63. Każda pozycja na tablicy jest przedstawiana przez koordynaty (X, Y). Pierwsza pozycja posiada koordynaty (X = 1 , Y=1) a ostatnia pozycja (X = 8, Y = 8). Makro poniżej konwertuje indeks Array to koordynatów tablicy (X, Y)

09b_bpc3_modulo


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/03/bp-compendium-3-modulo.html