Kompendium: Open Level

Open Level

Funkcja wczytująca nowy poziom

Punkty wejścia:

  • Level Name: Pełna nazwa poziomu. (Ścieżka + Nazwa)

Przykładowe użycie:

Wyobraź sobie, że Blueprint, który jest teleportem zostanie najechany przez gracza. Wywoła to załadowanie nowego poziomu. Nazwa naszej destynacji powinna zostać zamieszczona w zmiennej “Name” z zaznaczoną opcją Editable. W tym przypadku ta nazwa to “Destination”

bpc_openlevel1

W następnym przykładzie, gdy przycisk UMG jest kliknięty, jest przeprowadzany test, czy powinien zostać załadowany poziom samouczku (Tutorial) lub poziom naszej gry (Game World). W następstwie UMG widget zostaje usunięty z ekranu.

bpc_openlevel

Wartością parametru Level Name może być katalog folderu oraz nazwa poziomu. Jeśli funkcja Open Level nie ma pełnej ścieżki, spróbuje otworzyć pierwszy znaleziony poziom (.umap) pod określoną nazwą. Jeśli istnieje wiele .umap o tej samej nazwie, wybierze pierwszą znalezioną.


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-open-level.html