Operatory arytmetyczne i wyrażenia

W tym artykule zobaczymy, jak tworzyć proste wyrażenia matematyczne w Blueprints przy użyciu operatorów arytmetycznych.

Poniższy zrzut przedstawia niektóre operatory arytmetyczne typu Integer.

Te operatory otrzymują dwie wartości wejściowe po lewej stronie i wynik operacji po prawej stronie. Operatory „+” i „x” pozwalają na więcej niż dwie wartości wejściowe. Aby z niego skorzystać, wystarczy kliknąć opcję „Dodaj PIN”. Wartości wejściowe można wprowadzić bezpośrednio lub uzyskać ze zmiennych.

Zacznijmy od bardzo prostego wyrażenia, które dodaje 10 punktów do wyniku obecnego gracza. Załóżmy, że istnieje zmienna typu Integer o nazwie „Score” zawierająca bieżący wynik. 

Powyższe wyrażenie przypisuje nową wartość zmiennej „Score”. Aby dodać ten typ akcji, po prostu przeciągnij zmienną do EventGraph i wybierz opcję „Set”. Ta nowa wartość jest sumą wartości 10 i bieżącej wartości zmiennej „Score”, którą uzyskuje się za pomocą opcji „Get”.

Teraz stwórzmy wyrażenie, które będzie używane do obliczania „Attack Power” postaci w grze World of Warcraft . Wyrażenie wykorzystuje wartości „Level” i „Strength” znaku. Wyrażenie jest następujące:

Attack Power = (Level x 3) + (Strength x 2 – 20)

Do tego wyrażenia musimy utworzyć trzy zmienne całkowite:

Ikona z otwartym okiem po stronie zmiennych „Strength” i „Attack Power” wskazuje, że można je modyfikować bezpośrednio w edytorze poziomów. Zmienna „Attack Power” nie powinna być edytowalna, ponieważ jej wartość jest uzyskiwana z wyrażenia.

Blueprint z wyrażeniem wygląda następująco:

Aby utworzyć wyrażenie tego typu w Blueprints, łatwiej jest zidentyfikować ostatnie operacje do wykonania i utworzyć schemat w odwrotnej kolejności, która rozwiązuje wyrażenie, innymi słowy, zacznij od operacji o niższym priorytecie. W tym przykładzie zacząłem od operatora „+”, którego wartości wejściowe są wynikiem małych wyrażeń umieszczonych w nawiasach.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/05/arithmetic-operators-and-expressions.html