Operatory logiczne oraz wartości Boolean

Operatory logiczne wykonują operację między wartościami logicznymi i zwracają wartość logiczną (prawda lub fałsz) jako wynik operacji.

Wyrażenia korzystające z wartości logicznych i operatorów logicznych są nazywane wyrażeniami logicznymi .

Główne operatory logiczne to: OR, AND, NOT.

Operator logiczny OR zwraca „true”, jeśli którakolwiek z wartości wejściowych to „true”. 

Wyobraź sobie grę, która kończy się, gdy energia lub czas gracza są mniejsze niż zero. Poniższy przykład testuje ten warunek i wyświetla “GAME OVER” na ekranie, jeśli warunek jest prawdziwy

Operator logiczny AND zwraca „true” tylko wtedy, gdy wszystkie dane wejściowe mają wartość „true”.

Poniższy przykład symuluje prostą decyzję Wroga w grze. Jeśli Wróg ma mało amunicji (zmienna LowAmmunition), a gracz jest w pobliżu (zmienna PlayerIsNear), wróg decyduje się uciec.

Operator logiczny NOT otrzymuje tylko jedną wartość wejściową, a wynikiem będzie wartość odwrotna.

Wyobraź sobie, że gracz ma tarczę, którą można aktywować i dezaktywować za pomocą spacji. Ten obraz pokazuje, jak w prosty sposób możemy przełączać wartość zmiennej „Shield On” za pomocą operatora NOT.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/05/logical-operators-and-boolean.html